Οροι Χρησης

Όροι και προϋποθέσεις του www.syntheseis.com

Παρακάτω υπάρχουν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις χρήσης του www.syntheseis.com. Διαβάστε αυτές προσεκτικά. Εάν πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή των ακόλουθων όρων χρήσης του δικτυακού μας τόπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – [email protected].

Με την πρόσβαση στο περιεχόμενο του www.syntheseis.com (στο εξής αναφερόμενο ως δικτυακός τόπος), αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν και αποδέχεστε επίσης την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους όρους, δεν θα πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και να φύγετε αμέσως.

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό και ότι θα τηρήσετε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση, να διαφθείρει ή να χειριστεί το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο ή να μειώσει τη συνολική λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Συμφωνείτε να μην θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτυακού τόπου ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε ευαίσθητες πληροφορίες που πιστεύετε ότι υπάρχουν στον ιστότοπο ή τον διακομιστή στον οποίο φιλοξενείται.

Συμφωνείτε να είστε πλήρως υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αξίωση, έξοδα, απώλειες, ευθύνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων που προκύπτουν από τυχόν παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας συμφωνίας και στα οποία θα συμφωνήσατε εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Η αναπαραγωγή, η διανομή σε οποιαδήποτε μέθοδο, είτε online είτε offline, απαγορεύεται αυστηρά. Οι εργασίες στον ιστότοπο και οι εικόνες, τα λογότυπα, το κείμενο και άλλες τέτοιες πληροφορίες αποτελούν ιδιοκτησία του www.syntheseis.com (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά).

Αποποίηση ευθυνών

Παρόλο που προσπαθούμε να είμαστε απόλυτα ακριβείς στις πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπό μας και να προσπαθήσουμε να τη διατηρήσουμε όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένες, σε ορισμένες περιπτώσεις, ορισμένες από τις πληροφορίες που βρίσκετε στον ιστότοπο ενδέχεται να είναι ελαφρώς ξεπερασμένες.

Το www.syntheseis.com διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή διορθώσεις στις πληροφορίες που βρίσκετε στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Αλλαγή στους Όρους Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές και να αναθεωρήσουμε τους προαναφερθέντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης.