Επικοινωνια

Έστω ότι θέλετε να μας δώσετε κάποια πληροφορία ή να υποβάλετε κάποιο ερώτημα :

“Επίπλων Αντικείμενα” :

Ελ. Βενιζέλου 42
654 03 Καβάλα

  698 458 4581

mail : [email protected]